top of page

RONDUIT UITGESPROKEN

22 hidden stories about women
in the North of Holland
made visible through art

RONDUIT UITGESPROKEN

Maak kennis de 22 vrouwen die uitgekozen zijn voor het project Ronduit Uitgesproken. Uit meer dan 65 nominaties is deze selectie gemaakt. 

Vanaf 8 maart komt er elke week één vrouw, één verhaal en één schilderij bij. De schilderprocessen zijn te volgen op de facebook pagina. 

48699C70-8A3B-4537-93C5-21D8B9B8489B.PNG
Tasar Isskreah

 - Niets is onmogelijk - 

 Tasar Isskreah (1974) komt uit Syrie. Ze is schrijfster, Engels docent, columnist en sociale tolk. In Syrië kon ze vanwege corruptie geen baan vinden. Ze nam afscheid van haar familie en vestigde zich in Dubai tot ze daar weg moest. In Nederland vroeg Tasar asiel aan bij het AZC in Ter Apel. Ze had slapeloze nachten om weer een nieuw te beginnen met haar twee zoons. Dankzij haar leergierigheid, doorzettingsvermogen en steun van anderen heeft ze haar dromen waargemaakt. Ze vestigde zich in Noord- Scharwoude. Tasar ziet de weg die ze aflegt als een estafette. Binnen drie jaar leerde ze de Nederlandse taal, haalde haar Staatsexamen en haar bevoegdheid voor docente, haar rijbewijs én zwemdiploma. Tasar werkt momenteel als docent engels bij het Horizon college in Alkmaar. In Nederland voelt ze zich thuis.

 

Uit dankbaarheid voor alle steun die ze in Nederland heeft ontvangen schreef ze een biografisch boek; ‘Gouden Littekens van mijn hart’. Het is een inspiratie voor andere vluchtelingen om een nieuw leven te beginnen.  ‘Je moet durven’ zegt Tasar.

Omdat ze als alleenstaande moeder ook de rol van vader vervult, is er weinig ruimte voor rust.  Toch voelt Tasar dat moederschap een heilige  rol is om te mogen verwezenlijken.

 Ze voelt zich jong en vol energie en vind dat vrouwen mentaal sterker zijn dan mannen. Tegen alle vrouwen zou Tasar willen zeggen: "heb vertrouwen in jezelf - blijf altijd in ontwikkeling-  en geloof dat je goed genoeg bent!"

Screenshot 2022-03-14 at 12.45.25.png
IMG_0522 2_edited.jpg
Elly de Waard

 - Ik ben mezelf - 

Elly de Waard (Bergen N.H. 1940) is als schrijfster een van de grondleggers van de Nederlandse popjournalistiek, Van 1968 tot 1986 schreef ze daarover in de Volkskrant en Vrij Nederland.

Elly de Waard is tevens dichtster en pleitte met haar werk voor meer ruimte voor lyrische poëzie waarin op directere wijze uiting wordt gegeven aan gevoelens.

Doordat zij dit standpunt innam zette ze zich af tegen de gevestigde stroming van de ‘Vijftigers’. Dat werd haar niet altijd in dank afgenomen. Hierdoor werd ze vaak bespot om wie ze was, wat ze aanhad en wat ze schreef. Volgens Elly heeft het vrouw zijn haar daarbij niet geholpen, integendeel zelfs. Vrouwen die erkend werden in de dichtkunst waren er weinig. Het was vooral een mannenbolwerk.

In de jaren tachtig heeft Elly bijgedragen aan een grote verspreiding van het feminisme. Zij vond dit ook vanuit een sociaal oogpunt belangrijk, anders is het beroep als schrijfster of dichtster zelfstandig en ‘op zichzelf’. Op deze manier kon ze ook sociaal behulpzaam bezig zijn. Elly de Waard was actief in de vrouwenbeweging. Voor de stichting Amazone in Amsterdam leidde zij een poëzieworkshop waaruit de groep ‘De Nieuwe Wilden’ ontstond, een groep vrouwelijke dichteressen.

Elly de Waard nam tevens het initiatief tot de instelling van de Anna Bijns Prijs, een tweejaarlijkse onderscheiding voor de vrouwelijke stem in de literatuur, als tegenhanger van de P.C. Hoofdprijs, die voornamelijk aan mannen werd gegeven.”Met veel lef en bravoure is dit gelukt’ Vertelde Elly. Tot de jaren 90 was zij hierbij betrokken. Deze prijs bestaat helaas niet meer, een conventioneler bestuur heeft het overgenomen en veranderde de regels zodat ook mannen de prijs konden ontvangen.

In die zin is Elly niet hoopvol voor de toekomst. “Het is jammer en waardeloos. Vrouwen zijn nog steeds tweederangs burgers, het is erger zelfs. Vrouwen hebben minder opstandigheid in zich en dat is enorm jammer". Naar de jongere generaties zou ze willen zeggen ‘Kijk wat wij gedaan hebben, en trek er vooral zelf je conclusies uit’.

IMG_0897_edited.jpg
Rita Gemerts

 - Onbeperkt sterk- 

Rita Gemerts (Paramaribo,1966) houd zich al meer dan 30 jaar bezig met het ontwikkelen, opzetten, coördineren en uitvoeren van sportactiviteiten met name voor ouderen en volwassenen met een kleine beurs. Ze noemt zichzelf maatschappelijk ondernemer. Rita is een echte bruggenbouwer. Met haar bedrijf ‘RAY-action Sport en Bewegen' verbindt ze mensen uit verschillende bevolkingsgroepen en achtergronden met elkaar door middel van sport.

Zo heeft Rita wandelgroepen opgezet in Amsterdam Noord, waar zij ook woont, om oude en nieuwe bewoners met elkaar te verbinden. ‘Hierdoor leer je van elkaar’. Rita enthousiasmeert mensen om meer te bewegen en stimuleert daardoor ook de mentale gezondheid.

Als alleenstaande ouder voedt ze twee dochters op, beide inmiddels volwassen. Ze zet zich in voor inclusie en kansgelijkheid voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Haar jongste dochter heeft een licht verstandelijke beperking. Ze vind het belangrijk dat haar dochter zich kan blijven ontwikkelen. Mogelijkheden die er momenteel niet zijn. Samen met haar oudste dochter neemt ze veel zorgtaken over. Het motto van Rita is: Verstandelijk beperkt en onbeperkt sterk! “Op weg naar volwassenheid”

Over gendergelijkheid zegt Rita dat er nog veel te winnen valt. ‘Its a men’s world’ zegt ze. Als vrouw moet je wel ruimte hebben om vrouw te kúnnen zijn. Zij heeft in het verleden veel geleden doordat ze een ‘incest survivor’ is. Door hier open over te zijn, hoopt ze te helpen om de taboe te doorbreken zodat andere vrouwen niet langer hoeven te zwijgen uit schaamte of onmacht.

Apply Today

123-456-7890

bottom of page