top of page

DIY STAD

Bristol Biënnale, in andere werelden

Bristol, VK

2 - 10 september 2016 

Interventie, workshop en presentatie

Marieke Warmelink & Jasmin Moeller

Invoering

DIY-City opereert als een nieuwe overheidsdienst in de gemeente Bristol. De onderliggende waarde van Bristol aanpakken

verhalen spelen kunstenaars Jasmin Moeller en Marieke Warmelink de rol van stadsadviseurs. door een

reeks performatieve interventies Moeller en Warmelink bieden de stad en haar burgers een

samenwerkingsplatform om alternatieve manieren van besluitvorming te onderzoeken, voor te stellen en ermee te werken.

Visie op DIY-City

DIY-City CITY heeft als doel de ervaring van het individu opnieuw te verbinden met het complexe organisme van de

stad en haar raad van bestuur, terwijl ze verschillende werkmethodes uitdagen.

DIY-City streeft ernaar om

• een stem geven aan de ongehoorden

• geef een gezicht aan het onzichtbare

• persoon opnieuw verbinden met complex orgaan van de stad

• Speelsheid & niet-rationeel denken gebruiken

DIY-City gebruikt een cross-disciplinaire benadering om de stad te herzien en opnieuw te verbinden met haar inwoners.

Het project combineert reguliere onderzoeksmethoden met creatieve en speelse methodieken. Aan het doen

zodat onderliggende problemen van een stad kunnen worden aangepakt, gezien vanuit een ander perspectief en innovatief

oplossingen te vinden zijn.

DIY-City durft onverwachte vragen te stellen en krijgt daardoor onverwachte antwoorden.

Context DIY-Stad

DIY-City is een samenwerkingsproject dat is ontwikkeld om de inwoners van Bristol van binnenuit te versterken. DIY-City is een

project oorspronkelijk ontworpen in opdracht van het Ideeënfestival; Bristol Biënnale, in andere werelden,

2016. Op basis van de positieve feedback van het project, de intense samenwerking met de bewoners

en het netwerk dat in Bristol is ontstaan, is de noodzaak om door te gaan in Bristol geweest

door verschillende partijen uitgesproken.

Algemene context DIY-City

Er zijn sterke signalen dat er behoefte is aan politieke discussie in onze dagelijkse rollen, voor:

gemeenschappelijk optreden op straat en achter gesloten deuren. De publieke opinie moet worden teruggekoppeld naar

onze politieke instellingen en vertegenwoordigers op een positieve, bevestigende manier.

Doel

Het project heeft tot doel de mogelijkheden te onderzoeken om het besluitvormingsproces van een stad opnieuw in te richten

maken met en door haar bewoners, wat daarmee een afspiegeling is van de tijd en de samenleving waarin mensen leven

vandaag. Het is een benadering die het publiek actief betrekt, overtuigingen en uitdagingen ter discussie stelt

inwoners om een politiek standpunt in te nemen.

Het project wil onverwachte resultaten opleveren door kunst samen te brengen met wetenschappelijke

benaderingen om alternatieve methoden en ideeën te creëren die van waarde kunnen zijn voor raden, wetenschap en

gemeenschappen.

DIY-City is een steeds noodzakelijker en belangrijker werk geworden om in de stad te brengen. Het brengt

hoop op internationale uitwisseling, politieke en humoristische gesprekken, diversiteit in saamhorigheid,

en empowerment van de mensen.

Het doel van de DIY-City manifestaties is om een platform te bieden om het niveau van

connectiviteit, om ruimte te creëren voor nieuwe gedachten en experimenten. De kracht van zelfinitiatie is:

een van de leidende strategieën.

Doelgroep

Alle personen die betrokken zijn bij het organiseren van een stad, inclusief instituten, bewoners en het stadsbestuur.

Werkwijze DIY Stad

De werkwijze is opgedeeld in vier fasen;

1. Onderzoek

2. Openbare workshops met behulp van systemische opstellingstechnieken

3. Eindpresentatie

4. Opvolgen

Fase 1: Onderzoek

● Online en grondonderzoek om informatie en eerste indrukken van communicatie te verzamelen

tussen de gemeenteraad en de inwoners van Bristol.

● Performatieve openbare raadpleging in de vorm van een enquête; een aanvraag voor alle wensen, behoeften

en klachten van burgers, die plaatsvinden in een of meer verschillende delen van de stad.

vr 2 sept      18.00-20.00 uur: De Berenpit

za 3 sept     13-15 uur:  Sinterklaasmarkt

zo 4 sept   12-14 uur: Bedminster Tabacco Factory

Fase 2: Workshop: De stad opnieuw ontwerpen

Voor de publieksworkshop worden de bewoners en diverse partijen in een specifiek woongebied uitgenodigd.

De  sessie wordt gegeven door de doe-het-zelfconsulenten in samenwerking met een specialist systematische therapie.

Systemische opstelling is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke inbreng, spel en ideeën van deelnemers. Het

helpt om een onderliggend probleem binnen een of meerdere communities te visualiseren en aan het licht te brengen. Een specifiek

onderwerp of onderliggend probleem wordt uitgebeeld met behulp van eenvoudige lichaamsbewegingen, gebaren en woorden. In

op deze manier worden de onderbewuste niveaus aangesproken in plaats van alleen de rationele. De verborgen kern

van aanhoudende problemen kan worden aangepakt, wat de weg vrijmaakt voor mogelijke verandering.

Deelnemers kunnen hun stem laten horen (participeren) of bijdragen door simpelweg te observeren (publiek)

wat er tijdens het evenement gebeurt.

De kracht van deze werkwijze is dat alle deelnemers inclusief het publiek

een cruciale rol spelen bij het herontwerpen van de stad; het werkproces is een gedeelde actie die leidt tot

gemeenschappelijke oplossing. Een ander sterk punt ligt in de interactie tussen deelnemers die zorgt voor

begrip en een gevoel van saamhorigheid.

De besloten en intieme setting creëert een sfeer waarin mensen zich gehoord, genomen voelen

serieus en begrepen. Als gevolg hiervan voelen deelnemers zich gesterkt, onderdeel van het probleem en ook:

de oplossing. Dit noemen we leiderschap van binnenuit.

wo 7 sep, 18:30-21:00:

Colston Hall, 3e verdieping
 

Fase 3: Eindpresentatie

Het resultaat van onderzoek en workshop wordt gepresenteerd door de deelnemers van de workshop

ondersteund door DIY-City adviseurs voor het grote publiek/bewoners van het specifieke gebied in de

vorm van een openbare presentatie. DIY-City Consultants ondersteunt de deelnemers met evaluatie en

presentatietechnieken om hun stem te laten horen. De presentatie wordt begeleid door een official

adviesrapport voor de gemeenteraad. Het rapport is een verzameling gegevens en tegelijkertijd een

evaluatie van informatie, reacties en kritische beoordelingen die zijn verzameld tijdens de

DIY-City werkproces.

vr 9 sep, 19-20 uur 

Gemeenschapscentrum van St Werburgh


Gesteund door
De gemeenteraad van Bristol
Colston Hall
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Neem contact met ons op voor meer informatie of het bestellen van het meest recente adviesrapport van DIY- City in Bristol

2016 “ De grootste problemen van Bristol en hoe ze op te lossen; Een ander perspectief op

ongelijkheid."

 

bottom of page