top of page
Screenshot 2022-05-16 at 11.26.09.png
Logo Castricum 300 dpi.jpg

een project van Marieke Warmelink

Expositie17 okt- 28 dec Koggenland

 

Over het project

 

Ronduit Uitgesproken is een project van kunstenares Marieke Warmelink om vrouwen uit Noord-Holland letterlijk zichtbaar(der) te maken door middel van kunst.

Zichtbaarheid zorgt voor herkenning, erkenning van het bestaan van vrouwen en de rol die zij spelen in onze samenleving en maatschappij. Een rol die ook in Nederland nog steeds ongelijkwaardig is.

Het project heeft geleid tot 22 geschilderde portretten van vrouwen, 22  vrouwenverhalen, een tentoonstelling, een presentatie op Internationale Vrouwendag, lezingen, filmbijeenkomsten en een Mastermind.

MARIEKE STUDIO klein.jpg

22 Vrouwenportretten

Voor dit project koos Marieke 22 vrouwen uit meer dan 70 nominaties uit de provincie Noord-Holland (boven het Noordzeekanaal). De vrouwen dragen door de functie die ze bekleden (of bekleden) bij aan positieve verandering in de samenleving.

Denk aan een vrouw met een ongebruikelijk of (voor die tijd) vooruitstrevend beroep, een opmerkelijke levensloop, een unieke manier van leven, toegewijde inzet of omdat ze 'het hoofd boven de grond steekt/steekt'. Maar ook een vrouw die onmisbaar is in de samenleving met een 'normaal' leven was een nominatie waard.

Op deze pagina zie je alle portretten en verhalen van de 22 geselecteerde vrouwen.

Expositie

Momenteel is de tentoonstelling te bezichtigen in het gemeentehuis van Koggenland in De Goorn van 17 oktober tm 29 december 2022.

Van 29 augustus tm 6 oktober 2022 werden de schilderijen geëxposeerd  in Cultureel Centrum Geesterhage in Castricum. 

Het doel van de tentoonstelling is om door 13 verschillende gemeentes te reizen van Noord-Holland.

Over de kunstenaar

castricummer 2.jpg

Mijn naam is Marieke Warmelink, afgestudeerd met een BA grafisch ontwerp aan de University of the West of England (cum laude) en een BA autonome kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

 

Met mijn werk reageer ik op actuele sociaal-politieke vraagstukken; een combinatie van diverse disciplines waaronder schilderen, performance, film en installatie.

 

Mijn werk heeft als doel om diverse elementen te combineren, werk dat in de maatschappij verankerd is in een vorm waarin elk onderdeel kan zijn autonomie behoud en andere elementen versterkt.

 

Ik heb daartoe veel mogelijkheden gehad. Sinds 2015 heb ik mijn kunstpraktijk gebundeld door een platform te initiëren genaamd Women with a Voice.

 

Het platform zet zich, door middel kunst, in voor het belang van vrouwen en het gendergelijkheid. Vanuit dit platform organiseer ik projecten, lezingen, workshops, presentaties, filmvertoningen, (educatieve) workshops en coaching.

Achtergrond

Dat er in Nederland gendergelijkheid is, dat is een illusie. Nederland staat op de 28e positie op de wereldwijde gendergelijkheid index en is dus bepaald geen koploper. Ook hier zijn vrouwen nog op veel gebieden ongelijk aan mannen.

De beloning van werk is niet gelijk en vrouwen nemen minder deel aan de arbeidsmarkt, omdat ook de verdeling van zorgtaken nog niet in balans is.

 

Traditionele en stereotype denkbeelden over maatschappelijke rolverdeling bepalen nog steeds de norm. Het feit dat vrouwen wereldwijd slechts 24% in beeld worden gebracht door de media in vergelijking tot mannen, draagt daar negatief aan bij. En als er wél vrouwen worden getoond dan ligt de nadruk vaak op oude rolpatronen.

“Ik wil met mijn project vrouwen vertegenwoordigen en aanmoedigen om de kloof te dichten en stigma' s om te draaien. Door positieve beeldvorming te benadrukken waarbij vrouwen in kracht en kwetsbaarheid in beeld worden gebracht. Zo wil ik ook andere vrouwen inspireren om zichzelf meer zichtbaar te maken en een hart onder de riem te steken, want hoe meer vrouwen het voortouw (durven te) nemen, hoe meer zij deelnemen aan het maken van belangrijke beslissingen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de wereld op een positieve manier zal veranderen en dat mannen daar ook veel baat bij zullen hebben. Tegelijk hoop ik een groter bewustzijn te creëren van onze eigen (voor)oordelen tegenover vrouwen die we als mens en samenleving nog steeds blijken te hebben.” - Marieke Warmelink - Marieke Warmelink

Geschilderd portret 

Van ieder van de 22 vrouwen schildert Marieke een portret. Het schilderen is als een daad; een manier om (alsnog) respect te tonen voor de persoon en deze daarmee in volledigheid te erkennen.

 

Het schilderen is een belangrijk proces, waarbij elke vrouw tot haar recht komt en er gezocht wordt naar een manier om zowel kracht als kwetsbaarheid te tonen.

Alle schilderprocessen zijn te vinden op het youtube kanaal van Marieke Warmelink.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Posters

De posters van het project werden in Castricum aangeboden aan instanties, winkels en andere publieke gelegenheden om op hun raam te plakken, zichtbaar voor publiek, zodat er een publieke tentoonstelling ontstaat. Bewoners van de regio en andere geïnteresseerden konden ook poster(s) meenemen om thuis achter het raam te plakken, zichtbaar voor de buitenwereld. Zo zijn bewoners en ondernemers zelf onderdeel van een groter geheel en dragen op een toegankelijke manier een steentje bij aan de zichtbaarheid en positie van vrouwen in en uit hun regio.

POSTER A4 jpg.jpg

Op 8 maart 2022, op Internationale Vrouwendag, werden de 22 vrouwen bekend gemaakt middels sociale media. Vanaf 8 maart werd elke week 1 vrouw belicht via sociale media.

 

Op deze manier worden de verhalen kenbaar gemaakt, vrouwen zelf in de schijnwerpers gezet en het belang van Internationale Vrouwendag benadrukt. De verhalen dienen als voorbeeld of inspiratie en in het specifiek voor vrouwen om zichzelf meer op de voorgrond te durven plaatsen en om hun kennis te delen.

Alle verhalen zijn te lezen op deze pagina.

Internationale vrouwendag

Screenshot 2022-02-15 at 20.59.18.png
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Lezingen, films, mastermind

Op 10 september 2022 organiseerde Marieke een informatieve lezing met als  thema ‘kunst en vrouwenemancipatie’.

 

Ook waren de videoprocessen op de opening te bezichtigen en gaf Marieke een speciale Mastermind; een schildercursus die de mogelijkheid geeft om vrouwen te leren hoe ze een zelfportret kunnen schilderen om zich artistiek te ontwikkelen én te ontwikkelen aan de van een positief zelfbeeld.

Ben je als bedrijf of organisatie geïnteresseerd om het debat over gendergelijkheid levend te houden door middel van kunst, neem dan contact op met Marieke of download deze pdf

4 copy.jpg

Ronduit Uitgesproken in de media

overzicht kranten.jpg
Screenshot 2022-09-09 at 11.05.35.png

Publicatie

De publicatie is in het Nederlands en Engels te bestellen.

Het bestaat uit 45 pagina's en bevat de verhalen en de portretten inclusief een QR code naar elk schilderproces.

De publicatie is ook te vinden in de bibliotheek van Alkmaar en Castricum.

 

Ronduit Uitgesproken maakt deel uit van het platform ‘Women with a Voice’. Het platform dat zich door middel van kunst inzet voor het belang van vrouwen en gendergelijkheid.

Vanuit ‘ Women with a voice’ organiseert Marieke activiteiten om het bewustzijn van gendergelijkheid wereldwijd te vergroten. Zij organiseert projecten, lezingen, workshops, presentaties, filmvertoningen, (educatieve) workshops en coaching. 

 

Met Ronduit Uitgesproken wil Marieke lokaal aanzetten tot actie dat tot verandering leidt. Het plakken van een poster, het doen van een nominatie en het bezoeken van de expositie zijn symbolische acties die tot verandering kunnen leiden in de werkelijkheid. 

 

Wil je je als bedrijf inzetten voor inclusiviteit binnen je bedrijf, neem dan contact op met Marieke. 

 

“Het is belangrijk dat we vrouwen zichtbaar maken, verhalen delen, de rol die vrouwen spelen, hun talenten, hun belang begrijpen. Het is mijn missie geworden om mijn stem te verheffen om vrouwen in de wereld te eren door middel van kunst.” - Marieke Warmelink

women with a voice.png
shortcutz2.png
shortcutz3.png

Women with a Voice

Wat is Gendergelijkheid 

Genderongelijkheid is een vorm van discriminatie die gevolgen heeft voor de verwezenlijking van mensenrechten. Het belemmert vrouwen om zich te ontplooien en op gelijke voet deel te nemen aan de samenleving.

meer lezen over gendergelijkheid

bottom of page