top of page

in the media

vrouwen INC; “De media hebben een belangrijke rol in het vergroten en verkleinen van kansen. Het is tijd voor inclusieve media, waarin iedereen gehoord en gezien wordt en waarin stereotiepe beeldvorming de kansen van bepaalde groepen niet beperkt. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de Nederlandse nieuwsmedia. ”

Women INC (opgericht in 2005) is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt

Hierbij een overzicht van Nederlandse Nieuwsartikelen over Marieke Warmelink

Screenshot 2021-08-31 at 16.25.25.png
Screenshot 2021-08-31 at 16.25.42.png
Screenshot 2021-08-31 at 16.25.54.png

bottom of page