top of page

Marieke Warmelink    

 

Koning en 3 wijze vrouwen uit het Oosten

King and 3 wise women of the East

Het Nieuwe Kabinet

The New Government

Fernando Burges         

   

Directeur Algemeen Huis-archief en

Onderhoud Konkinkrijk Relaties

Managing Director of General archive

and Maintenance of Kingdom Relation

Céline Talens    

 

Maarschalk Productie en Algemene Zaken

Marshal Production and General Affairs

Aukje Verhoog               

 

Minister van Vorm, Spel en Verbeelding

Minister of ‪Presentation, Representation, and Vivid imagination

Daphne Rieken      

         

Staatssecretaris onderzoek en begeerte

State Secretary for research, lust, trust and greed

Olga Trevisan                 

 

Persoonlijk Secretaris en Identiteit Strateeg

Personal Secretary and Identity Strategist

Lilja Hermannsdóttir

 

Staatssecretaris Vorm en Techniek voor

Overheidsgelegenheden   

State Secretary Formality, Technique and

Public Authorities 

Renée Hartog 

 

Minister van Onderwijsheid, Cultuur en Samenhang         

Minister understanding, Culture and Cohesion

Ester Serrano    

             

Staatssecretaris Publieke Middelen en

Mediastrateeg

State Secretary for Public Resources and

Media Strategist

De Hofhouding

Royal Household

Noam Oren

 

Hofheer

Man of Honor

Lenneke Bisschhop

 

Algemeen Secretaris

General Secretary

Marco Meurs

 

Hofheer

Man of Honor

Media afdeling

Media department

Karen Barnhoorn

 

Wereldnieuws vandaag Verslaggever

World News Today Reporter

Sophie Friederichs  

 

Minister van Infrastructurele kennis en Registratie

Minister of Infrastructure and Information Registration

 

The new work of Marieke Warmelink is a research based interactive performance; a critical and humoristic full-length presentation, in which three proposals for a new democracy will be made. The presentation questions the Monarchy, leadership and alternatives. It is a lecture performance, installation and theatre in one.

All activities of 2015, performances, interventions and workshops are part of the final presentation in Perdu in June 2015.

 

Supported by AFK, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, with a 'development' fund.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page