top of page

(NL) 

 

"De enige echte fictieve journalistieke totaaltheater-installatie met video-rituelen, spel en bezinning"

 

 

Kunstenaar Marieke Warmelink is dit jaar per ongeluk zélf Koning geworden en heeft een nieuwe vorm van bestuur bedacht die veel leuker is dan de huidge monarchie. Aangezien dit jou ook persoonlijk aangaat word je uitgenodigd op het koninklijke kantoor om te horen wat Zijne Majesteit zoal in petto heeft! Kom langs voor een borrel en een goed gesprek. Jouw aanwezigheid is van groot belang voor de toekomst van Nederland!

De Koning deelt graag de smaakmakende anekdotes, verrassende gedachtewisselingen en nooit eerder getoonde videofragmenten over het nieuwe koningschap die u zeker niet had willen missen.

 

Deze voorstelling is een installatie die tot leven komt; een kijkje in de werkkamer van een kunstenaar én Koning.  Een ongekende kans om de tot nu toe verborgen geheimen te ontdekken. De nieuwe Koning heeft zich laten inspireren door het niet-weten, het niet-meetbare en het inefficiëntie. Het waren juist deze eigenschappen die de Koning nieuwe inzichten gaven voor een vorm van leiderschap die beter past bij deze tijd.

 

Speeldata

 

 

 

Dinsdag 8 September          19:30 -- 20:00

Woensdag 9 September      20:30 -- 21:00

Donderdag 10 September   18:30 -- 19:00

Vrijdag 11 September          18:30 -- 19:00

 

Locatie; Theaterstudio's Amsterdam 

 

tickets via website Amsterdam Fringe Festival

 

 

 

 

Watch the trailer!

 

  • Wix Facebook page

facebook event

(ENG)

 

"The only fictive journalist performative theater installation with video rituals"'

Artist Marieke Warmelink became a King earlier this year and a created a new form of government. Since this affects you personally, you are all officially invited to the royal office. His Majesty llikes to share special secret video footage, surprising anecdotes and interesting thoughts on her new role.
This performance is an installation which is brought to life; a glimpse into the future of an artist and King at the same time. An unprecedented opportunity to explore hidden secrets. The new King got inspired by the unknown, the immeasurable and inefficiency. It was these qualities which gave the King new insights for different forms of leadership.

Language; Dutch
Duration 30 minutes
tickets € 7


Performances

Tuesday September 8       19:30 -- 20:00

Wednesday September 9  20:30 -- 21:00

Thursday September 10    18:30 -- 19:00

Friday September 11         18:30 -- 19:00


Made possible by
Koninklijk Speelparadijs Amsterdam & Amsterdams Fonds voor de Kunsten

 

Location; Theaterstudio's Amsterdam 

 

tickets via website Amsterdam Fringe Festival

 

 

bottom of page